แนะนำบริษัท

บริษัท อาร์เทค ฮอบบี้ คราฟท์ จำกัด (AHC) เป็นบริษัทฯ ในเครือ PINN SHOP ผู้นำด้านการฝีมือทันสมัยในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์การฝีมือคุณภาพดีจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักมากว่า 20 ปี มีเวบไซต์ และ Outlet จำหน่ายสินค้าและให้บริการสอนทำการฝีมือ ในศูนย์การค้าต่าง ๆ 35 สาขาทั่วประเทศ

บริษัท อาร์เทค ฮอบบี้ คราฟท์ จำกัด (AHC) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การฝีมือที่คัดสรรโดย PINN SHOP ในรูปแบบแพ็คค้าส่ง ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ท www.artechhobbycraft.com เฉพาะสมาชิกค้าส่งเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกและชำระการธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาทก่อนจึงจะสั่งซื้อสินค้าได้