วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเวบไซต์ www.artechhobbycraft.com

2. สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์


หน่วยนับขายส่ง

    สินค้าแพ็คขายส่งแต่ละรายการจะนับเป็นแพ็ค ซึ่งจำนวนชิ้นต่อแพ็ค จะถูกกำหนดมาจากโรงงาน เช่น
  • ไหมปักครอสติช DMC เบอร์ 25 (Art.117) ขายส่งเป็นกล่องๆ ละ 12 ไจ (สีเดียวกัน)
  • ไหมพรม Bella Bee ขายส่งเป็น แพ็คๆ ละ 10 กลุ่ม
  • กระดุม Dress It Up ขายส่งเป็น แพ็คๆ ละ 6 ถุง

ในระบบจะระบุหน่วยนับขายส่งของแต่ละสินค้าในหน้า Catalog ไว้ชัดเจน ท่านจะต้องสั่งซื้อตามหน่วยนับขายส่งที่ระบุ


จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ

    สินค้าแพ็คขายส่งแต่ละรายการจะกำหนดจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำไว้ด้วย เช่น
  • ไหมปักครอสติช DMC (เฉพาะเบอร์ 25 Art.117) จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง ตั้งแต่ 3 กล่องขึ้นไป คละสีได้
  • ไหมพรม Bella Bee จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง ตั้งแต่ 1 pack ขึ้นไป (ต่อสี ต่อแบบ)
  • กระดุม Dress It Up จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง ตั้งแต่ 1 pack ขึ้นไป

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อปริมาณต่ำกว่าที่กำหนด ระบบจะปรับจำนวนการสั่งซื้อให้ท่าน่โดยอัตโนมัติ


ยอดเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ

ระบบจะกำหนดยอดเงินสั่งซื้อสุทธิขั้นต่ำไว้ที่ 2,000.- บาท ขึ้นไป / ครั้ง ถ้าจำนวนเงินสุทธิรวมน้อยกว่า 2,000.- บาท ระบบจะไม่ดำเนินการต่อ