วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

2. บัตรเครดิต VISA, Master โดยผ่านเพย์สบาย (Paysbuy) ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นบัตรเครดิตของอเมริกัน เอ็กเพรส)หมายเหตุ : รายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 2 วัน จะถูกยกเลิกทันที และกรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง