เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิก

การสมัครสมาชิกค้าส่ง

บริษัทฯ ขายส่งให้ผู้ประกอบการเท่านั้น ดังนั้น การสมัครสมาชิกจะต้องส่งหลักฐานในการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้

เอกสารในการสมัครสมาชิก

1. ทะเบียนการค้า / ที่อยู่สถานประกอบการ / รูปถ่ายหน้าร้าน

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

3. URL website หรือ Facebook (กรณีขาย Online)


ขั้นตอนสมัครสมาชิกค้าส่ง

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลร้านค้า ผ่านระบบออนไลน์
*กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน


2. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก 500 บาทต่อปี (อายุสมาชิกนับจากวันที่ท่านชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก)
ชื่อบัญชี : บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชดา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2-23657-5


3. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมาชิก และ เอกสารในการสมัครสมาชิกตามที่กำหนด
E-mail : webmaster@artechhobbycraft.com
แฟกซ์(อัตโนมัติ) : 053-814662 ถึง คุณดึ๋ง


4. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสถานะของท่านในระบบเป็นสมาชิกภายใน 1-2 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ)


5. การต่ออายุสมาชิก ท่านจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกภายในเดือนที่ท่านหมดอายุ เพื่อรักษาสิทธิ์การสั่งซื้อสินค้าเดิมของท่าน

สิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าสมาชิก

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 500 บาทแล้ว ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกประเภท


สิทธิประโยชน์สมาชิก

1. รับส่วนลดขั้นต้น : ลดทันที 25 – 40% จากราคาขายปลีก (ราคาในเว็บไซต์ เป็นราคาขายส่งที่หักส่วนลดขั้นต้นแล้ว)

2. สะสมแต้มสมาชิก : ยอดซื้อสุทธิต่อบิลทุกๆ 10 บาท = 1 แต้ม (เศษของ 10 บาท ตัดทิ้ง) แต้มสะสมมีอายุ 12 เดือน และมีสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทฯ กำหนดโปรโมชั่นต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา

3. รับคืนรีฟันด์เป็นส่วนลดเงินสด เพื่อเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้ารอบถัดไป (Credit) : สมาชิกมีสิทธิ์รับคืนกำไรเป็นเงินสด เป็นรายไตรมาสนับตามปฏิทิน โดยสะสมยอดซื้อสินค้าสุทธิได้ทุกหมวด

Refund รายไตรมาสนับตามปฏิทิน ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม